Δράση: Επιμόρφωση Πολιτών στις Κοινωνικές Επιστήμες

Πρόγραμμα ΛΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Νοέμβριος 2015 – Ιανουάριος 2016

 FLOWER-TREE-2

Μετά την επιτυχία του Προγράμματος και της εξαιρετικής ανταπόκρισης που έχαιρε, η Λαϊκή Σχολή Ψυχολογίας ανοίγει και πάλι της πύλες της για να υποδεχτεί κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως μορφωτικού υπόβαθρου, ηλικίας, φύλου, εθνικότητας κ.τ.λ.

Η Λαϊκή Σχολή Ψυχολογίας είναι ένας θεσμός δημιουργικής και κριτικής επιμόρφωσης σε ένα σημαντικό εύρος θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος. Απευθύνεται στο ευρύ κοινό και όχι απαραίτητα στους επαγγελματίες του χώρου ψυχικής υγείας (χωρίς βέβαια και να τους αποκλείει).

To Πρόγραμμα διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας & Κοινοτικής Πρακτικής Ελλάδας (ΙΑΨ), στα πλαίσιο της δράσης «Επιμόρφωση Πολιτών στις Κοινωνικές Επιστήμες».

Την επιστημονική ευθύνη του Προγράμματος έχουν αναλάβει η Κασσάνδρα Πήτερσεν, Ψυχολόγος - Αφηγηματική Ψυχοθεραπεύτρια και o Αδάμ Χαρβάτης, Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος του ΙΑΨ.

Η Λαϊκή Σχολή Ψυχολογίας έχει διπλό στόχο:

1. Την επιμόρφωση των πολιτών σε θέματα ψυχολογίας και την κριτική διάδοση της ψυχολογικής γνώσης

2. Την κριτική και βιωματική επεξεργασία της ψυχολογικής γνώσης από τους ίδιους τους επιμορφούμενους

Σας περιμένουμε όλους με χαρά να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε εμπειρίες & γνώσεις και να εξερευνήσουμε νέες δυνατότητες σκέψης & δράσης!

Το Πρόγραμμα παραμένει «Λαϊκό» με τους εξής τρόπους:

α) επιχειρεί την κριτική διάδοση γνώσεων και ιδεών που ενδεχομένως μέχρι σήμερα να θεωρούνταν προνόμιο των «ειδικών».

β) αναδεικνύει την βιωματική γνώση που έχουν σε θέματα ζωής & ψυχολογίας οι άνθρωποι που συνηθίζουμε να αποκαλούμε «απλοί πολίτες». Επιπλέον ενθαρρύνεται η κριτική δυνατότητα αξιολόγησης των κατεστημένων κυρίαρχων κοινωνικών ιδεών μέσα από συλλογικές συζητήσεις διερεύνησης και αποδόμησης.

γ) η αξιολόγηση της Λαϊκής Σχολής Ψυχολογίας, τόσο σε επιμέρους πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και συνολικά, εναποτίθεται στην κρίση των ίδιων των επιμορφούμενων. Οι παρατηρήσεις, ιδέες και επιθυμίες των συμμετεχόντων τίθονται στο επίκεντρο όσον αφορά την αποτίμηση και περαιτέρω σχεδιασμό του προγράμματος.

δ) το κόστος του παραμένει χαμηλό ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή του από ανθρώπους ποικίλων οικονομικών δυνατοτήτων

Περισσότερα...

 

Α. «Ομάδα συνεργασίας & αντίστασης ...μετά μουσικής»

Β. «Ομάδα συνεργασίας & στήριξης γονέων: καλές πρακτικές για τα “παιδιά του κόσμου”»

 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας & Κοινοτικής Πρακτικής, ξεκινά ο εαρινός κύκλος του προγράμματος: «Λαική Σχολή Ψυχολογίας».

 

Α. Από 2 Απριλίου και για κάθε Πέμπτη 18:00- 20:15 (11 συναντήσεις συνολικά), θα πραγματοποιούνται οι συναντήσεις της «Ομάδας συνεργασίας & αντίστασης ...μετά μουσικής».

 Συντονίστρια θα είναι η Κασσάνδρα Πήτερσεν, ψυχολόγος - αφηγηματική ψυχοθεραπεύτρια.

 

Β. Από 1 Απριλίου και για κάθε Τετάρτη 18:00- 20:15 (11 συναντήσεις συνολικά), θα πραγματοποιούνται οι συναντήσεις της «Ομάδας συνεργασίας & στήριξης γονέων: καλές πρακτικές για τα “παιδιά του κόσμου”».

Συντονιστής θα είναι ο Αδάμ Χαρβάτης, ψυχολόγος, επιστημονικά υπεύθυνος του ΙΑΨ.

 

osam music art sm parents-deceased-children sm

ΔΩΡΕΑΝ συνάντηση ενημέρωσης

Πριν την έναρξη των συναντήσεων, προκειμένου να λυθούν απορίες, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή δωρεάν συνάντηση ενημέρωσης για το περιεχόμενο των ομάδων, με τους συντονιστές Αδάμ Χαρβάτη και Κασσάνδρα Πήτερσεν. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 26/3 στις 19:00 στο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Γρηγορίου Λαμπράκη & Κλεάνθους 57,απέναντι από το γήπεδο του ΠΑΟΚ)

Περισσότερα...

Πρόγραμμα: «ΛΑΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ»

Δράση: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»

μια διεθνής συνεργασία του Ινστιτούτου Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας & Κοινοτικής Πρακτικής Ελλάδας- Κύπρου (Ι.Α.Ψ)

με την Ένωση για την προώθηση της Ψυχολογίας και των Ψυχολογικών Υπηρεσιών Psittera (Iasi) 

 

 
 
 

 

To Πρόγραμμα διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας & Κοινοτικής Πρακτικής Ελλάδας (ΙΑΨ) και το Ινστιτούτο Psiterra της Ρουμανίας σε συνεργασία με τον αν.  καθηγητή ψυχολογίας κ. Ovidiou Gavrilovici. To πρόγραμμα εντάσσεται στα πλαίσιο της  κοινής δράσης που έχουν αναλάβει το ΙΑΨ και το Psiterra με θέμα «Επιμόρφωση Πολιτών στις  Κοινωνικές Επιστήμες».

Συντονιστές και εισηγητές του προγράμματος είναι ο Δρ Αδάμ Χαρβάτης ψυχολόγος και η Κασσάνδρα Πήτερσεν, ψυχολόγος - αφηγηματική ψυχοθεραπεύτρια.

Το πρόγραμμα έχει διπλό στόχο:

1. Την επιμόρφωση των πολιτών σε θέματα ψυχολογίας και την κριτική διάδοση της ψυχολογικής γνώσης

2. Την κριτική και βιωματική επεξεργασία της ψυχολογικής γνώσης από τους επιμορφούμενους

Η Λαϊκή Σχολή Ψυχολογίας είναι λοιπόν «λαϊκή» με δύο τρόπους: α) διαδίδει κριτικά γνώσεις και ιδέες που ίσως να αποτελούσαν προνόμιο των «ειδικών» β) αναδεικνύει την κριτική δυνατότητα αξιολόγησης και τη βιωματική γνώση που έχουν σε θέματα ζωής και ψυχολογίας οι ίδιοι οι «απλοί πολίτες». Τέλος το πρόγραμμα παραμένει λαϊκό, μια και εμπεριέχει ενσωματωμένο ένα στοιχείο αξιολόγησης του από τους ίδιους τους επιμορφούμενους. Η αξιολόγηση γίνεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Psittera και τον αν. καθηγητή Ψυχολογίας κ. Ovidiu Gavrilovici.

Επίσης το κόστος του παραμένει χαμηλό ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή του από ανθρώπους ποικίλων οικονομικών δυνατοτήτων

Περισσότερα...