Αρχές Αφηγηματικής θεραπείας στην πράξη

Α

Στην καθημερινή ψυχοθεραπευτική πρακτική μου:

 • Αντί να επιδιώκω την κατηγοριοποίηση των ανθρώπων & οικογενειών  με βάση διαγνωστικούς κώδικες, κλίμακες αξιολόγησης ή τύπους προσωπικότητας, διερευνούμε μαζί με τους ανθρώπους, τις κατανοήσεις, εξηγήσεις και το νόημα που προσδίδουν οι ίδιοι στις ιδιαιτερότητες της δικής τους εμπειρίας και ταυτότητας.
 • Αντί να αντιμετωπίζω την γνώση των επαγγελματιών ως «ειδική» και να τοποθετώ τον εαυτό μου (ως ψυχοθεραπεύτρια/επόπτρια) στην θέση της «αυθεντίας», δίνω αξία στην ειδημοσύνη των ανθρώπων για την ίδια τους την ζωή. Αναγνωρίζω και σέβομαι την εξουσία/δύναμη (power) των προσερχόμενων να ορίζουν οι ίδιοι τον εαυτό τους σύμφωνα με την «τοπική», εκ των έσω γνώση (local knowledge) που κατέχουν για τις λεπτομέρειες της ζωής τους.
 • Αποφεύγω συνειδητά την αξιολόγηση των ανθρώπων με κριτήριο την «επιτυχή» ένταξή τους σε νόρμες ή πρότυπα «φυσιολογικότητας» και επικεντρώνομαι στην προσπάθεια του προσερχόμενου να διεκδικήσει μια ζωή με νόημα η οποία αντανακλά τις μοναδικές αξίες που ο ίδιος έχει επιλέξει.
 • Επιδιώκω να συμπορευτώ με τους ανθρώπους κοντά στους ιδιαίτερους εμπειρικούς τους κόσμους και όχι να τους «εκπαιδεύσω» γύρω από τους δικούς μου.
 • Βλέπω τους ανθρώπους ως ξεχωριστούς από τα προβλήματα. Πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν είναι ο άνθρωπος…ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, και το πρόβλημα είναι πρόβλημα.
 • Αντιλαμβάνομαι τις περιγραφές των ανθρώπων, ως ιστορίες που έχουν πραγματικές και αισθητές επιδράσεις/αποτελέσματα στην ζωή τους, και όχι ως στοιχεία που οδηγούν σε κάποιο «βαθύ επίπεδο συνείδησης» ή σε μία «δεδομένη αλήθεια» ή ως συμπτώματα προς διάγνωση, κ.τ.λ
 • Καθώς προσπαθώ να κατανοήσω τις ιστορίες μέσα από τις οποίες οι άνθρωποι οργανώνουν τη ζωή και τα νοήματά τους στην παρούσα φάση, παράλληλα τους προσκαλώ να αξιολογήσουν ποιες πτυχές αυτών των ιστοριών βιώνουν ως προβληματικές.
 • Προσκαλώ τους ανθρώπους να «ξεδιπλώσουμε» τις ιστορίες και τις κυρίαρχες αντιλήψεις που τροφοδοτούν τα προβλήματα (σε προσωπικά, διαπροσωπικά, οικογενειακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά πλαίσια)
 • Αντί να παραδίδομαι σε «ισχνές περιγραφές και συμπεράσματα» (στατιστικές, σχεδιαγράμματα, κατηγορίες κατάταξης, αριθμούς), ενδιαφέρομαι για «πυκνές και πολλαπλές περιγραφές» σχετικά με την ζωή, τις σχέσεις, τα ιδιαίτερα πολιτισμικά και κοινωνικοπολιτικά πλαίσια της ζωής των προσερχόμενων.
 • Κατά την διάρκεια της θεραπευτικής αλληλεπίδρασης έχω στο νου μου να φωτιστούν οι εναλλακτικές εμπειρίες και προοπτικές των ανθρώπων. Αυτά μπορεί να είναι γεγονότα, περιστάσεις, ενδεχόμενα, σκέψεις, συναισθήματα, πεποιθήσεις, ιδέες που εκδηλώνουν οι άνθρωποι και τα οποία δεν ταιριάζουν στα πλαίσια των προβληματικών ιστοριών ή βρίσκονται έξω από την περιγραφή του προβλήματος ή έρχονται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του προβλήματος.
 • Έχοντας ανιχνεύσει κενά η εξαιρέσεις στις προβληματικές ιστορίες, προσκαλώ τους ανθρώπους σε μια επαναδιήγηση των εναλλακτικών εμπειριών τους, με τρόπο που θα τις μετατρέψει σε πλούσιες, πυκνές αφηγήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από υποστηρικτικές ερωτήσεις «επανασυγγραφής» που βοηθούν τους ανθρώπους να «εγκατασταθούν» και να ζήσουν μέσα στις εναλλακτικές ιστορίες, να κάνουν αντίστοιχες επιλογές και νοήματα που επισκιάζουν αυτά των προβληματικών ιστοριών.
 • Εργάζομαι μαζί με τους προσερχόμενους προκειμένου να βρεθούν οι κατάλληλοι τρόποι για να γιορτάσουν τις επιτυχίες τους όταν είναι έτοιμοι (π.χ με την σύμπραξη αναστοχαστικών ομάδων), ή, εφόσον το επιθυμούν, να συνεισφέρουν στην ζωή άλλων ανθρώπων που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις (π.χ με την συμβολή εγγράφων & γραμμάτων για την διάδοση ή ανταλλαγή εκ των έσω γνώσεων).

Αν χρειάζεσαι διευκρινήσεις, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μου!

Σύντομη περιγραφή

Κασσανδρα Πήτερσεν

Ψυχολόγος, Διδάσκουσα στο διεθνές Masters Αφηγηματικής Θεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης (Masters of Narrative Therapy and Community Work, University of Melbourne), MSc Αφηγηματική Ψυχοθεραπεύτρια. Επίτιμος Κλινικός Συνεργάτης της Σχολής Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης

Παρέχει υπηρεσίες ψυχοθεραπείας σε ενήλικες, οικογένειες και ομάδες, εποπτεία & εκπαίδευση σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας & κοινοτικής πρακτικής.

Διενεργεί σεμινάρια & διαλέξεις σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων του τομέα ψυχικής υγείας.

Ψυχολόγος, Διδάσκουσα στο διεθνές Masters Αφηγηματικής Θεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης (Masters of Narrative Therapy and Community Work, University of Melbourne), MSc Αφηγηματική Ψυχοθεραπεύτρια. Επίτιμος Κλινικός Συνεργάτης της Σχολής Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης

Παρέχει υπηρεσίες ψυχοθεραπείας σε ενήλικες, οικογένειες και ομάδες, εποπτεία & εκπαίδευση σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας & κοινοτικής πρακτικής.

Διενεργεί σεμινάρια & διαλέξεις σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων του τομέα ψυχικής υγείας.

Μπορείτε να την βρείτε και στο: